hostgator coupons

poniedziałek, 7 stycznia 2013

LIST OTWARTY W SPRAWIE OBJĘCIA URLOPEM RODZICIELSKIM RODZICÓW WSZYSTKICH DZIECI NARODZONYCH W 2013 R

Kochani,

Zamiast szydełkować, dekupażować, bizutkować walczę o swoje i 80 tyś innych matek prawa do rocznego urlopu macierzyńskiego,

Wystosowaliśmy do ministerstwa petycję i teraz PROSZĘ WAS PODPISY m nas będzie więcej tym lepiej, obecnie trwają konsultacje społeczne, więc istnieje jeszcze szansa na to, żeby ustawa objęła wszystkie mamy rodzące dzieci w 2013r., a nie tylko to po 17 marca.

Tutaj nasza petycja: http://www.petycje.pl/petycjePodglad.php?petycjeid=9080
A ewentualne zainteresowane przyszłe mamy do dołączenia do naszej grupy na FB: https://www.facebook.com/MatkiIKwartalu2013
https://www.facebook.com/groups/449291158440277/

-----------------------------

Szanowny Panie Ministrze,

Jesteśmy grupą rodziców, którzy oczekują narodzin swoich pociech w I kwartale 2013 r. Zgodnie z treścią projektu 
Ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie
choroby i macierzyństwa (projekt z dnia 8 listopada 2012 r.) opracowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, 
nasze dzieci zostały pozbawione prawa do spędzenia z rodzicami dłuższego czasu, a przez to szansy na lepszy rozwój 
emocjonalny i intelektualny pod troskliwą roczną opieką rodzicielską. 

Zgodnie z treścią ww. projektu, ustawa ma wejść w życie z dniem 1 września 2013 r. Zmiany dotyczące wprowadzenia 
urlopu rodzicielskiego miałyby objąć jedynie pracujące mamy korzystające w dniu wejścia w życie ustawy z urlopu 
macierzyńskiego. Dodatkowy wymiar urlopu udzielany byłby bezpośrednio po urlopie macierzyńskim. 
Biorąc pod uwagę obecnie obowiązujące przepisy Kodeksu Pracy maksymalny wymiar urlopu macierzyńskiego w przypadku 
urodzenia jednego dziecka wynosi aktualnie 24 tygodnie. Oznacza to, że jedynie rodzice dzieci urodzonych po 17 marca 2013 
r. będą mieli szansę skorzystać z proponowanej możliwości wydłużenia urlopu rodzicielskiego do 52 tygodni łącznie – tylko ci 
rodzice w dniu 1 września 2013 r. (tj. w dniu wejścia w życie ustawy) będą jeszcze przebywać na urlopie macierzyńskim.

Nasze dzieci, pomimo że urodzone w jednym roku, zostaną od dnia narodzin podzielone na dwie grupy – te, które miały 
szczęście przyjść na świat po drugiej połowie marca 2013 r. i będą mogły spędzić z mamą lub tatą dwa razy więcej czasu oraz 
te, które urodziły się w ciągu pierwszych dwóch i pół miesiąca 2013 r. i takiej szansy mieć nie będą - zostaną oddane do 
żłobka lub pod opiekę obcej osoby. Taki podział jest dla nich krzywdzący, zwłaszcza że inne ustawy np. o obowiązku 
szkolnym lub przepisy o tzw. „becikowym” dotyczą całych roczników dzieci bez względu na miesiąc narodzin. 
Nasze dzieci od dnia narodzin będą więc dyskryminowane, na co się nie zgadzamy i z czym walczymy. 
Zwłaszcza, że część z nas zgodnie z przepisami wprowadzajacymi od stycznia 2013 r. kryterium dochodowe, nie otrzyma 
nawet „becikowego” dla nowo narodzonych obywateli – dyskryminacja jest więc podwójna. 

Proponujemy aby nowe przepisy ustawy dotyczyły wszystkich dzieci narodzonych w 2013 r. tak aby wyrównać ich szanse 
rozwojowe, bo w przyszłości przecież podlegać będą one w jednakowym czasie obowiązkowi szkolnemu. 
Rozwiązaniem jest przesunięcie terminu wejścia w życie przedmiotowej ustawy z dnia 1 września 2013 r. na dzień 10 
czerwca 2013 r. Wtedy wszystkie dzieci urodzone w 2013 r. zostaną objęte nowymi przepisami o urlopie rodzicielskim. 
Nie będzie zachodziła potrzeba wprowadzania zmian w zapisach ustawy, a wymóg zgłoszenia pracodawcy z 7 dniowym 
wyprzedzeniem chęci wzięcia dodatkowego urlopu macierzyńskiego zostanie zachowany.
Takie rozwiązanie w żaden sposób nie skrzywdzi dzieci urodzonych w 2012 r., ponieważ mają one zapewnione takie same 
prawa jak ich rówieśnicy, którzy przyszli na świat w całym 2012 r. 

Prosimy, nie pozostawajcie głusi na nasze argumenty i nie wprowadzajcie sztucznych podziałów, które stawiają nasze dzieci 
na gorszej pozycji już od dnia narodzin.
Pozwólcie wszystkim dzieciom urodzonym w roku 2013 korzystać z takich samych przywilejów!